Километрите не спират…

И този служебен автомобил надмина 300000 километра! Някой би измерил неговата работа само според състоянието в което е и километрите, които е минал. Ние измерваме работата му в количеството доволни клиенти, които е обиколил и качеството на храната, която ежедневно разхожда. Лесно е да изглеждаш добре ако не вършиш нищо! Пожелаваме му поне още толкова доволни клиенти и достигнати адреси, преди заслужено пенсиониране