Аутсорсинг от Кулинарна Лаборатория

Ден на независимостта!Едни намират независимост в отделянето, други в съединяването. Но още по-висше е състоянието на взаимозависимост. Което само две независими личности могат да осъществят. Тогава те не са в зависимост една от друга, а напротив, манифестират своята свобода чрез обединението.Две такива души си казаха Да в сватбения ден. Нека винаги вървят свободни, но единни по общия път!

#АутсорсингОтКулинарнаЛаборатория

0