Откриване на гара Белозем

Всяко рязане на лента изисква нещо леко за хапване и наздравица. Откриване на новата скоростна отсечка и съвременно надлезно съоръжение на гара Белозем. Една немалка радост за всички, които ползват този, все още най-сигурен наземен транспорт.

0