Какво представлява услугата ни аутсорсинг?

Елементарно – помощ към хотели, ресторанти и сватбени зали, които нямат възможността да направят конкретно събитие и имат нужда от нашата подкрепа. Такива в годините са десетки обекти, които са изключителни като място, визия и възможности, но поради една или друга причина нямат необходимия екип за дадено мероприятие.

Аутсорсинг за десетки ресторанти, хотели и сватбени зали в цяла България

Бизнес към бизнес отношение

Някои хора не познават тази чужда дума, други не са сигурни как това би им помогнало. Когато заложих като една от концепциите на Кулинарна Лаборатория / Culinary Laboratory, аутсорсинга за хотели и ресторанти, имах ясната представа за настоящето и бъдещо състояние на родните бази, туризъм, персонал и мениджмънт. Толкова много бази, съвременно и модерно направени и същевременно толкова затворени училища и паралелки, които да развиват бъдещи професионалисти за бранша. Все по-рядко ползваме младите кадри, които само до преди 20-30 години бяха основната надежда пред нас. Сега виждаме ясно този фундаментален проблем с липсата на „свежа кръв“ и застаряващите професионалисти, които за разлика от младите знаят какво е това постоянство, отдаденост и дълги смени. Аз не мога да оправя този глобален казус, но мога да дам локално решение чрез екипа, който стои зад нашият бранд. Именно чрез външен аутсорсинг, чрез който целият необходим екип организира, подготвя и издава мероприятията, за тези бази /хотели и ресторанти/, които са изправени пред невъзможността да имат постоянен и обучен екип, за своите мероприятия. HOTEL SPS, PLOVDIV е един от нашите партньори на които помагаме в тази ситуация. Защото обединени, винаги сме по-силни!

#АутсорсингОтКулинарнаЛаборатория

Аутсорсинг от Кулинарна Лаборатория

Ден на независимостта! Едни намират независимост в отделянето, други в съединяването. Но още по-висше е състоянието на взаимозависимост. Което само две независими личности могат да осъществят. Тогава те не са в зависимост една от друга, а напротив, манифестират своята свобода чрез обединението. Две такива души си казаха Да в сватбения ден. Нека винаги вървят свободни, но единни по общия път!

#АутсорсингОтКулинарнаЛаборатория