Консултиране на ресторант 100 Липи Food Studio/ 100 Linden Trees Food Studio, в град Сливен

Една позната на скоро ме попита – „А сега къде ще работиш, след като приключи с р-т Хемингуей“. Стана ми толкова смешно първоначално, но след това се замислих, че хората наистина искат да рамкират и структурират представата си за дадено нещо. Те искат да поставят в своята рамка на познатото и приетото онова, което не е напълно ясно за тях. И въпреки, че е достатъчно публично онова, което върша от години, то хората искат да го вкарат в техните представи за работа и работен ден. Е, мили хора, представата за работа и работен ден на един човек, определено не съвпада с тази на друг човек. И всъщност една от основните причини да приключа с менижирането на кухнята в Хемингуей, беше да освободя място и енергия за новите проекти и продължение на вече започнатите...

Още ...