Внедряване на меню с щадящи топлинни обработки

Още ...

Консултиране и обучение за ресторант „Мечока Бен“

https://www.youtube.com/watch?v=5yTXhb-GXVY

https://www.youtube.com/watch?v=Q29TVxrRkrI

Още ...