Това е кулинарен център от нов тип, който ще зададе визията на бъдещият модел за кулинария в обществена полза.

  • Основните цели на центъра са обучителен и приложен аутсорсинг модел за ресторанти и хотели, тъй като бъдещето предполага нови методи за справяне с бизнес климата в страната ни и по света. Като дългогодишни професионалисти и хора с ясна визия, ние ще предложим на вашите ресторанти и хотели, цялостно консултиране, менюта, маркетинг стратегия и обучения. Защото бъдещето е за тези, които правилно разчитат важността на тренда и правилните модели за бизнес и екипност...
Още ...